เอส.โอ.เอ็ม. เจแอนด์บี

อความิน (Aquamin) แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง อุดมด้วยแร่ธาตุมากกว่า 72 ชนิด
สาหร่ายทะเลสีแดงพันธุ์ Lithothamnion coralioides บดผง อุดมด้วยแร่ธาตุมากกว่า 72 ชนิด สาหร่ายสีแดงพันธุ์นี้เจริญเติบโตบริเวณชายฝั่งที่ปราศจากมลพิษของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) โดยเป็นสาหร่ายที่ให้แคลเซียมมากที่สุด และมีโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นรูพรุนอันกิดจากลักษณะของเซลสาหร่ายที่เป็นพืช ทาให้ย่อยง่ายกว่าโครงสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนทั่วไป จึงให้ค่าการออกฤทธิ์ที่สูงและดีต่อการใช้งานของร่างกาย

UC II® ยูซี-ทู คอลลาเจนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพกระดูก UC II® ยูซี-ทู คอลลาเจนไทป์ทูประสิทธิภาพสูง

วิตามินดี 3 เป็น คือ วิตามินดี3 (Vitamin D3) ในรูปแบบที่ร่างกายพร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยหรือเปลี่ยนแปลงก่อนการใช้งานภายในร่างกาย ให้ประสิทธิภาพเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดได้ดีกว่าวิตามินดี2 มากกว่าถึง 56-87% และสามารถเก็บสะสมไว้ในเนื้อเยื่อไขมันได้ดีกว่าวิตามินดี2 ถึง 3 เท่า

 

 

 

 

< < < ย้อนกลับ

Scroll